More Website Templates at TemplateMonster.com!

بسته برنزی

 • مقدار فضا300 Gb
 • ترافیک ماهانه3000 Gb
 • FTP accounts25
 • تعداد ایمیل1000
 • دامنه رایگان1
15000 تومان درماه

بسته نقره ای

 • مقدار فضا500 Gb
 • ترافیک ماهانه5000 Gb
 • FTP accounts50
 • تعداد ایمیل2500
 • دامنه رایگان2
20000 تومان درماه

بسته طلایی

 • مقدار فضا800 Gb
 • ترافیک ماهانه8000 Gb
 • FTP accounts70
 • تعداد ایمیل3000
 • دامنه رایگان3
25000 تومان درماه

بسته نامحدود

 • مقدار فضانامحدود
 • ترافیک ماهانهنامحدود
 • FTP accountsنامحدود
 • تعداد ایمیلنامحدود
 • دامنه رایگاننامحدود
30000 تومان درماه

ثبت دامنه

عنوان آزمایشی یک متن

این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .

این مطلب تنها برای آزمایش پوسته‌ به نگارش در آمده و هیچ گونه ارزش دیگری ندارد. از آنجا که این مطلب برای آزمایش است پس بهتر است کمی طول و دراز هم باشد تا بتواند حق مطلب را نیز ادا کند خب طول و دراز هم شد خیلی هم خوب شد البته شما باید این نوشته هارا به نوشته های دلخواه خود تغییر دهید .

ادامه مطلب